Thông báo về Hội nghị tăng cường năng lực quản lý khoa học và công nghệ

06/09/2016
Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Kế hoạch-Tài chính dự kiến tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực quản lý khoa học và công nghệ cho cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm KHCNVN.

Thời gian: 3 ngày từ 13-15/10/2016
Địa điểm: Thành phố Huế

Thành phần tham dự:

 • Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
 • Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Kế toán trưởng của các đơn vị trực thuộc
 • Đại diện Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình KHCN Vũ trụ
 • Khách mời khác

Nội dung hội nghị:

 • Hướng dẫn thực hiện quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng cơ bản và ban quản lý dự án, giám sát đánh giá đầu tư;
 • Giới thiệu phần mềm kế toán mới tại Viện Hàn lâm KHCNVN;
 • Hướng dẫn thực hiện các quy định hiện hành về quản lý đề tài nghiên cứu KHCN các cấp;
 • Triển khai các quy định mới về kế hoạch, tài chính tại Viện Hàn lâm KHCNVN;
 • Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác HTQT, quản lý nhiệm vụ HTQT và xây dựng dự án ODA;
 • Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ;
 • Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác TCCB: công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách; Đề án tinh giải biên chế và vị trí việc làm.

Các đơn vị gửi Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị đến Ban Kế hoạch tài chính và qua địa chỉ email: khtc@vast.vn hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Hồng Vân, SĐT: 0985.8303819 trước ngày 15/9/2016.

Nguồn tin: Ban Kế hoạch-Tài chính
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan