Thông báo về Học bổng thạc sỹ toàn phần Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ năm học 2024-2025

21/12/2022
Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thông báo về Học bổng thạc sỹ toàn phần Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ năm học 2024-2025 như sau:

- Số lượng: 20 suất

- Tiêu chí: là công dân Việt Nam; tốt nghiệp đại học; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc từ khi tốt nghiệp đến lúc nộp hồ sơ; có điểm TOEFL iBT tối thiểu 79 điểm, IELTS 6,5, PTE-Academic 58 hoặc Duolingo 105

- Ngành học: khuyến khích các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế gồm nghiên cứu về Hoa Kỳ, văn học Mỹ, giáo dục và quản lý giáo dục, truyền thông, luật, quy hoạch đô thị, báo chí, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, kinh tế, quản trị kinh doanh, sức khỏe cộng đồng, thư viên, quản lý hành chính công, giảng dạy tiếng Anh, giới và phát triển …

- Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tại http://apply.iie.org/ffsp2024, từ ngày 16/12/2022.

- Hạn chót nhận hồ sơ trực tuyến: 17h00 ngày 17/4/2023.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan