Thông báo về Giải thưởng TWAS 2011 dành cho các nhà khoa học trẻ (2)

10/11/2011
Viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ ba (TWAS) thông báo về "Giải thưởng TWAS 2011" dành cho các nhà khoa học trẻ đang làm việc ở 23 tổ chức khoa học khác nhau tại các nước thế giới thứ ba, trong đó có Viện KHCNVN. Giá trị giải thưởng là 2.000 USD (hai nghìn đô la Mỹ).

Tiêu chuẩn ứng viên như sau:
+ Tuổi dưới 40;
+ Tốt nghiệp Cao học trở lên;
+ Là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 08/11/2011 tại Văn thư Ban Hợp tác quốc tế - Viện KHCNVN.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị thông báo cho các cán bộ quan tâm nộp hồ sơ tham gia chương trình tranh giải  thưởng TWAS 2011 nói trên.

Thông tin chi tiết về giải thưởng có thể tham khảo thêm trên trang Web:
http://twas.ictp.it/prog/prizes/twas-prizes-for-young-scientist-in-developing-countries

Mẫu hồ sơ ứng viên: Profile of prize winner

 

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế.
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan