Thông báo về Diễn đàn quốc tế Matxcova "Open Innovations"

26/08/2016
Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam gửi thư thông báo Diễn đàn quốc tế Matxcova "Open Innovations" sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thông tin Skolkovo. Đây là hoạt động hàng năm được tiến hành có sự trợ giúp của Chính phủ Liên bang Nga, Chính quyền Matxcova và Phòng Thương mai-Công nghiệp.

Thời gian: Từ ngày 26-28/10/2016 tại Skolkovo, Liên bang Nga

Mục tiêu: Tìm kiếm khả năng hợp tác quốc tế về đổi mới công nghệ

Thông tin chi tiết về Diễn đàn tham khảo tại website: www.forinninovations.ru

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các cán bộ quan tâm đăng ký dự tuyển.

Ban Hợp tác quốc tếTags:
Tin liên quan