Thông báo về Chương trình tài trợ hội thảo kết nối các NKH thuộc Quỹ ISPF và Chương trình tài trợ dự án nghiên cứu y tế ứng dụng thuộc Bộ Y tế Anh

11/06/2024
Đại sứ quán Anh xin trân trọng giới thiệu 02 Chương trình tài trợ gồm: Chương trình tài trợ hội thảo kết nối các NKH, thuộc Quỹ ISPF và Chương trình tài trợ dự án nghiên cứu y tế ứng dụng, thuộc Bộ Y tế Anh

Chương trình tài trợ hội thảo kết nối các NKH, thuộc Quỹ ISPF. Chương trình áp dụng cho tất cả các lĩnh vực.

Thời gian dự kiến mở thông báo và nhận hồ sơ: đầu tháng 9/2024.

Xem thông tin chi tiết tại: Networking Grants | The Academy of Medical Sciences (acmedsci.ac.uk)

Chương trình tài trợ dự án nghiên cứu y tế ứng dụng, thuộc Bộ Y tế Anh. Chương trình gồm 3 gói khác nhau (Band 1 – 2- 3), đặc biệt khuyến khích các nhà khoa học ở các nước đang phát triển làm chủ nhiệm.

Dự kiến nhận hồ sơ: từ 17/7/2024.

Xem thông tin chi tiết tại: Global Health Research – Researcher-led | NIHR

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan