Thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ ngành nông nghiệp khóa học 2016-2017 của Tổ chức SEAMEO SEARCA

22/07/2015
Trung tâm Đào tạo sau đại học ngành nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA), Philippines mở chương trình đào tạo sau đại học 2016-2017 (thạc sĩ và tiến sĩ) cho cán bộ, sinh viên tuổi đời không quá 35 tại thời điểm nộp hồ sơ, thuộc các nước thành viên như Brunei, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste và Việt Nam.

Chuyên ngành đào tạo: Nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan.

Cơ sở đào tạo: Học viên có thể đăng ký nghiên cứu tại bất kỳ trường đại học nào sau đây: Viện Pertanian Bogor và Trường ĐH Gadjah Mada (Indonesia), Trường ĐH Putra (Malaysia), Trường ĐH Kasetsart (Thái Lan),, Trường ĐH Los Banos (Philippines).

Hồ sơ dự tuyển:

1.    Đơn xin học bổng SEARCA (02 bản);
2.    Đơn đăng ký dự tuyển nộp tới 03 cơ sở đào tạo sau đại học của các trường/viện trong danh sách trên nơi ứng viên sẽ theo học;
3.    Bảng điểm chính thức của mỗi cấp học (đại học và cao học);
4.    Chứng nhận tuyển dụng;
5.    CV mới cập nhật thông tin;
6.    Bản mô tả ngắn gọn kế hoạch nghiên cứu dự định cho luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu đó phải về các vấn đề ưu tiên của SEARCA như hội nhập xã hội, tính bền vững của môi trường và các vấn đề liên quan;
7.    Ảnh cỡ làm hộ chiếu (02 ảnh);
8.    Chứng nhận sức khỏe;
9.    Công văn chính thức của cơ quan cho phép tham gia chương trình;
10.    Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế TOEFL 550 trên giấy hoặc IELTS 6.0.

Quy trình dự tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi kiểm tra và xác nhận hồ sơ, những hồ sơ đạt vòng sơ tuyển sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến SEARCA trước ngày 30/9/2015.

Thông tin chi tiết xin tham khảo trang web: http://www.searca.org.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý: Thanh HàTags:
Tin liên quan