Thông báo về các chương trình học bổng Thạc sĩ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

03/03/2020
Chương trình học bổng Thạc sĩ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) dành cho các cán bộ công chức, viên chức nhà nước của Việt Nam như sau:
  • Đối tượng: Công chức, viên chức nhà nước.
  • Nội dung: Các Chương trình bao gồm: Master’s in Social Economy, Master’s in Techno-Entrepreurship Competency, Master’s in Climate và Master’s in Global Education Leadership.
  • Học bổng bao gồm: Vé máy bay, học phí, các hoạt động ngoại khóa, chỗ ở, trợ cấp hàng tháng, phụ cấp ổn định học tập, phụ cấp sau khi hoàn thành khóa học và bảo hiểm.
  • Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 24 tháng 3 năm 2020.
  • Địa điểm: Tại Văn phòng KOICA Việt Nam: Tầng 18, Keangnam Hanoi Landmark, Hà Nội.
  • Thông tin chi tiết trên website http://www.koica.go.kr/ciat/index.do hoặc Văn phòng KOICA Việt Nam: Tầng 18, Keangnam Hanoi Landmark; Email: thanhkoica@gmail.com

Một số thông tin tham khảo xem tại đây: Application Guidelines, 2020 KOICA Scholarship Program Application Guideline for Master's Degrees

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan