Thông báo về đề cử Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022

13/04/2022
Theo Quy trình xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được ban hành tại Quyết định số 1617/QĐ-VHL ngày 10/09/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022 thống nhất đề cử trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho Công trình:
TT Tên Công trình Tác giả/Đồng tác giả, đơn vị công tác
1 Công nghệ Hudavil - Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
(kèm theo bản Thuyết minh công trình khoa học)
KSCC. Hoàng Đại Tuấn - Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

 

Mọi ý kiến liên quan đến Công trình đề cử trên, xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ) trước ngày 21/4/2022, địa chỉ: số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn tin: Cơ quan thường trực Giải thưởng - Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan