Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện

12/08/2021
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

  1. Văn phòng: 08 chỉ tiêu
  2. Ban Kế hoạch – Tài chính: 02 chỉ tiêu
  3. Ban Hợp tác quốc tế: 01 chỉ tiêu

Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số: không giới hạn.

Xem chi tiết tại đây.

II. Điều kiện tuyển dụng, Ưu tiên trong tuyển dụng và Phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

Nội dung và hình thức xét tuyến: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, gồm 2 vòng:

  • Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
  • Vòng 2: phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 9, 10/2021 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

III. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; Lệ phí tuyển dụng

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

1.1. Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Sau khi có kết quả thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Tổ chức - Cán bộ để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

  • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

1.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

a) Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.

b) Thời hạn, thời gian nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nộp: Từ ngày 11/8/2021 đến 17h ngày 11/9/2021.
- Thời gian nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: trong giờ hành chính các ngày làm việc từ 11/8/2021-11/9/2021.

e) Địa điểm nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng (cả 2 hình thức): Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, số điện thoại: 024.37563214.

3. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, viên chức, mức thu: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/1 thí sinh.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan