Thông báo Tuyển dụng nhân sự của IIASA (Cộng hòa Áo)

20/03/2018
Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) là một tổ chức khoa học quốc tế, độc lập, phi chính phủ được thành lập vào năm 1972 và có trụ sở tại Laxenburg, Cộng hòa Áo. IIASA là nơi tập hợp hơn 300 nhà quản lý, nhà khoa học và kinh tế từ hơn 45 quốc gia, trong đó có nhiều học giả nổi tiếng thế giới từng đạt giải Nobel, tiến hành nghiên cứu và liên kết với các mạng lưới nghiên cứu trên toàn cầu để thu thập, xử lý dữ liệu, từ đó đưa ra các mô hình khoa học tiên tiến.

Các nghiên cứu của IIASA đều hướng tới việc cung cấp kiên thức chuyên sâu, giải pháp hữu hiệu cho những thách thức về chính sách và quản lý trong các vấn đề mang tính toàn cầu, quá rộng lớn và phức tạp để có thể giải quyết bởi một nước đơn lẻ. Với chiến lược đến năm 2020, IIASA sẽ tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực rất cơ bản và có ý nghĩa thời sự, đó là: Năng lượng; Biến đổi khí hậu; Lương thực; Nước; Đói nghèo và Bình đẳng.

Hiện nay IIASA đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí “ESM Project Manager” (Tạm dịch: Giám đốc Chương trình Quản lý và Dịch vụ hệ sinh thái). Nơi làm việc: Tại trụ sở của IIASA tại Cộng hòa Áo.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan