Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện

24/09/2021
Thực hiện Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-VHL ngày 23/9/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh sách ứng viên dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện; Hội đồng tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 cụ thể như sau:

1. Thành phần: 07 thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện (danh sách kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 (phỏng vấn):
a) Khai mạc: 8h30 ngày 30/9/2021 tại Phòng họp 401, Tòa nhà trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18C Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
b) Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: theo danh sách gửi kèm.
3. Một số lưu ý đối với thí sinh:
Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định, khi đến tham gia phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh) để thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào phỏng vấn. Thí sinh thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành./.

Thông tin chi tiết về tài liệu kèm theo thông báo xem tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan