Thông báo Tổ chức xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

23/10/2019
Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Văn Sắc, Chuyên viên cao cấp, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Mọi thông tin xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 30/10/2019, địa chỉ: số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tải toàn văn thông báo tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý thông tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan