Thông báo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 2 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba

18/02/2020
Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến Huân chương lao động Hạng Ba đối với 02 trường hợp sau:

1. Ông Hoàng Hồng Việt, CVC, Phó Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng.

2. Bà Lê Mai Hương, GS, TS, NCVCC, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Mọi thông tin xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 21/2/2020, địa chỉ:  số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng./.

Nguồn: Ban Tổ chức- Cán bộ
Xử lý thông tin: Mai LanTags:
Tin liên quan