Thông báo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba

18/02/2019
Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba như sau:

1. Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ

2. GS.TS.NCVCC Đỗ Công Thung, Viện Tài nguyên và môi trường biển

3. Ông Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN

Mọi thông tin xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ( qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 28/2/2019, địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tải toàn văn thông báo tại đây

Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ
Xử lý thông tin: Mai LanTags:
Tin liên quan