Thông báo Tổ chức Hội thảo “Đánh giá Chương trình sau tiến sĩ của VAST giai đoạn 2017-2022, định hướng kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2028”

20/04/2022
Chương trình sau tiến sĩ của Viện Hàn lâm KHCNVN nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ có trình độ cao được thực hiện nghiên cứu chuyên sâu của cá nhân, phát huy thế mạnh đã được đào tạo, tự tạo lập nhóm nghiên cứu, đồng thời có cơ hội được tuyển dụng vào các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN. Chương trình đã được Viện Hàn lâm giao cho Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2017-2022, sẽ kết thúc vào cuối năm 2022.

Nhằm đánh giá những thành tựu đạt được của Chương trình giai đoạn 2017-2022, xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2028, Học Viện KHCN tổ chức Hội thảo “Đánh giá Chương trình sau tiến sĩ của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2017-2022, định hướng kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2028”. Hội thảo sẽ là nơi các nhà khoa học trẻ, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý trao đổi, chia sẻ, đánh giá và tìm kiếm hợp tác để phát huy hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022 (Thứ ba)
Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm KHCNVN, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để cập nhật thông tin về Hội thảo xin liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (qua CV. Phạm Xuân Hoàng; Email: phamxuanhoang86@gmail.com, Tel: 024 38699977).

Nguồn tin: Học Viện Khoa học và Công nghệ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan