Thông báo tổ chức hội nghị Khoa học về Công nghệ sinh học nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN

17/04/2015
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2015), Viện Hàn lâm sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học về Công nghệ sinh học vào ngày 7 tháng 10 năm 2015 (dự kiến tại Viện Công nghệ sinh học).

 Mục đích của Hội nghị nhằm giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu hoạt động KHCN về lĩnh vực Công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm tập trung trong giai đoạn 5 năm (2010-2015). Các lĩnh vực nghiên cứu của hội nghị bao gồm: Công nghệ gen, protein, enzyme;  Công nghệ sinh học vi sinh, Công nghệ sinh học Y-Dược, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học động vật và Công nghệ sinh học môi trường.

Hội nghị khoa học là một diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi và hợp tác đa ngành trong hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng về Công nghệ sinh học. Đây là hoạt động để các nhà khoa học cùng nhau tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thực hiện chiến lược phát triển Công nghệ sinh học trong giai đoạn tiếp theo.

Để tổ chức hội nghị Viện Hàn lâm đã thành lập Tiểu ban Công nghệ sinh học bao gồm đại diện của một số đơn vị nghiên cứu về công nghệ sinh học trong Viện. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các nhà khoa học của các đơn vị trong Viện Hàn lâm nhiệt tình tham gia hội nghị.
Thông tin chi tiết,  mẫu Abstract, mẫu báo cáo, phiếu đăng ký tham dự, thể lệ và thời gian nộp bài được gửi kèm theo thông báo này và trên website của Viện Công nghệ sinh học (www.ibt.ac.vn).

Tất cả các Abstract sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị. Các Abstract có nội dung tốt sẽ được chọn để viết bài toàn văn đăng trên tạp chí chuyên ngành về công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm KHCNVN. Một số bài toàn văn sẽ được mời trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Ngoài hoạt động tổ chức hội nghị khoa học, Tiểu ban CNSH còn tổ chức ngày mở cửa (Open days) và trưng bày sản phẩm khoa học trong 3 ngày từ 7-9/10/2015.

Rất mong các nhà khoa học quan tâm gửi báo cáo và tham gia Hội nghị.

Hướng dẫn đăng ký và mẫu đăng bài

Tiểu ban công nghệ sinh học

 

 Tags:
Tin liên quan