Thông báo tổ chức Buổi thuyết trình Bài giảng đại chúng về Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam.

05/06/2020
Viện Toán học và Tia Sáng/Báo Khoa học và Phát triển sẽ tổ chức Buổi thuyết trình Bài giảng đại chúng về Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam. Diễn giả: GS.TS Nông Văn Hải, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian: 14h00 ngày 12/6/2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCNVN, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nội dung: Báo cáo trình bày các nghiên cứu mới về phân tích trình tự hệ gen ty thể (di truyền theo dòng mẹ), vùng đặc biệt giới tính nam trên nhiễm sắc thể Y (di truyền theo dòng bố) và phân tích toàn bộ hệ gen (tổ hợp lai giữa dòng bố và dòng mẹ), so sánh với hệ gen của các quần thể người Châu Á và trên thế giới. Nghiên cứu phát hiện đỉnh cao của sự đa dạng hệ gen ty thể khoảng 2,5-3 ngàn năm về trước, trùng với nền Văn hóa Đông Sơn và cho thấy người Kinh không có sự khác biệt nhiều về di truyền theo cả dòng bố và dòng mẹ so với các tộc người khác. Phân tích gen chip trên toàn bộ hệ gen cho thấy mức độ lai hỗn hợp hay sự hòa huyết giữa các tộc người là phổ biến, tính đa dạng tộc người theo ngữ hệ đã phản ánh các nguồn gốc khác nhau về tính đa dạng di truyền người Việt Nam.

Đây là Bài giảng đại chúng nằm trong chuỗi các bài giảng của Chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng với sự tài trợ của Quỹ đổi mới sáng tạo VINIF.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị, đồng nghiệp quan tâm tham dự.

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Toán học
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan