Thông báo tin động đất ngày 25 tháng 9 năm 2020

07/10/2020

Vào hồi 07 giờ 56 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 9 năm 2020 tức 14 giờ 56 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 9 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.922 độ vĩ Bắc, 105.403 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bảo Lâm, Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Nguồn tin: Viện Vật lý địa cầu


Tags:
Tin liên quan