Thông báo tin động đất ngày 24 tháng 12 năm 2023: 2 trận động đất đã diễn ra

25/12/2023
Vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Mường La, Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 44 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 12 năm 2023 tức 05 giờ 44 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.498 độ vĩ Bắc, 104.013 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường La, Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 00 giờ 27 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2023 tức 07 giờ 27 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.794 độ vĩ Bắc, 108.352 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan