Thông báo tin động đất ngày 22 tháng 10 năm 2023: 3 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

23/10/2023
Vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 đã có 3 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trận 1: Vào hồi 15 giờ 07 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 10 năm  2023  tức 22 giờ 07 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.825 độ vĩ Bắc, 108.324 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 15 giờ 28 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 10 năm  2023  tức 22 giờ 28 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.894 độ vĩ Bắc, 108.300 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 15 giờ 29 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 10 năm  2023  tức 22 giờ 29 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.833 độ vĩ Bắc, 108.353 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

 Tags:
Tin liên quan