Thông báo tin động đất ngày 21 tháng 09 năm 2023: 2 trận động đất

22/09/2023
Vào ngày 21 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 03 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng  09  năm  2023  tức 05 giờ 03 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 21  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.809  độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 16 giờ 21 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng  09  năm  2023  tức 23 giờ 21 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 21  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.927  độ vĩ Bắc, 108.268 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan