Thông báo tin động đất ngày 19 tháng 09 năm 2023: 4 trận động đất

20/09/2023
Vào ngày 19 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 4 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 04 giờ 48 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng  09  năm  2023  tức 11 giờ 48 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.798  độ vĩ Bắc, 108.382 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 05 giờ 06 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng  09  năm  2023  tức 12 giờ 06 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.729  độ vĩ Bắc, 108.329 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 06 giờ 37 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng  09  năm  2023  tức 13 giờ 37 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.742  độ vĩ Bắc, 108.281 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 12 giờ 30 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng  09  năm  2023  tức 19 giờ 30 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.826  độ vĩ Bắc, 108.210 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai Lan 

 Tags:
Tin liên quan