Thông báo tin động đất ngày 19 tháng 07 năm 2023: 4 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

31/07/2023
Trận 1: Vào hồi 17 giờ 26 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 07 năm 2023 tức 00 giờ 26 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.796 độ vĩ Bắc, 108.318 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 18 giờ 39 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 07 năm 2023  tức 01 giờ 39 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.751 độ vĩ Bắc, 108.315 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 04 giờ 45 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 07 năm 2023  tức 11 giờ 45 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.755 độ vĩ Bắc, 108.325 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 06 giờ 42 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 07 năm 2023  tức 13 giờ 42 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.769 độ vĩ Bắc, 108.313 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan