Thông báo tin động đất ngày 18 tháng 07 năm 2023: 3 trận Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

28/07/2023
Trận 1: Vào hồi 23 giờ 10 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 07 năm 2023 tức 06 giờ 10 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.810 độ vĩ Bắc, 108.235 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 00 giờ 37 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 07 năm 2023  tức 07 giờ 37 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.771 độ vĩ Bắc, 108.316 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

 

Trận 3: Vào hồi 14 giờ 54 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 07 năm 2023  tức 21 giờ 54 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.860N độ vĩ Bắc, 108.316 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan