Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 11 năm 2023: 2 trận động đất đã diễn ra

18/11/2023
Ngày 17 tháng 11 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 01 giờ 37 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 11 năm  2023  tức 08 giờ 37 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 5.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.21 độ vĩ Bắc, 99.46 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 48  km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 06 giờ 02 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 11 năm  2023  tức 13 giờ 02 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.09 độ vĩ Bắc, 99.27 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: http://igp-vast.vn/index.php/vi/tin-dong-dat

Xử lý tin: Mai Lan

 

 Tags:
Tin liên quan