Thông báo tin động đất ngày 16 tháng 07 năm 2023: 6 trận Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

28/07/2023
Trận 1: Vào hồi 17 giờ 19 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 07 năm 2023 tức 00 giờ 19 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.743 độ vĩ Bắc, 108.313 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 17  giờ 51  phút 19  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  07  năm  2023  tức 00  giờ 51  phút 19  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.728  độ vĩ Bắc, 108.315  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 20  giờ 50  phút 57  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  07  năm  2023  tức 03  giờ 50  phút 57  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.733  độ vĩ Bắc, 108.215  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 23  giờ 15  phút 43  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  07  năm  2023  tức 06  giờ 15  phút 43  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.867  độ vĩ Bắc, 108.255  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 00 giờ 27 phút 46  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  07  năm  2023  tức 07 giờ 27 phút 46  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  07  năm  2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.732 độ vĩ Bắc, 108.315 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 6: Vào hồi 15 giờ 44 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 07 năm 2023  tức 22 giờ 44 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.833 độ vĩ Bắc, 108.294 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan