Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 3 năm 2024: 4 trận động đất đã diễn ra tại khi vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

15/03/2024
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 đã có 4 trận động đất đã diễn ra tại khi vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 08 giờ 18 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm  2024  tức 15 giờ 18 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.990 độ vĩ Bắc, 108.236 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 08 giờ 40 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm  2024  tức 15 giờ 40 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.988 độ vĩ Bắc, 108.236 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 11 giờ 13 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm  2024  tức 18 giờ 13 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.997 độ vĩ Bắc, 108.240 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 14 giờ 19 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm  2024  tức 21 giờ 19 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.821 độ vĩ Bắc, 108.257 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai Lan

 Tags:
Tin liên quan