Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 12 năm 2023: 2 trận động đất

15/12/2023
Vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 18 giờ 08 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm  2023  tức 01 giờ 08 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.712 độ vĩ Bắc, 108.506 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 18 giờ 19 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm  2023  tức 01 giờ 19 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.725 độ vĩ Bắc, 108.465 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần 

 

 Tags:
Tin liên quan