Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 07 năm 2023: 4 trận Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

28/07/2023
Trận 1: Vào hồi 06 giờ 49 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 07 năm 2023 tức 13 giờ 49 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.000 độ vĩ Bắc, 108.216 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 11  giờ 10  phút 55  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2023  tức 18  giờ 10  phút 55  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.030  độ vĩ Bắc, 108.213  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 12  giờ 40  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2023  tức 19  giờ 40  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.709  độ vĩ Bắc, 108.335  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 15  giờ 45  phút 25 giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07 năm  2023  tức 22 giờ 45  phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.764 độ vĩ Bắc, 108.463 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan