Thông báo tin động đất ngày 13 tháng 01 năm 2024

15/01/2024
Vào hồi 17 giờ 05 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2024 tức 00 giờ 05 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.746 độ vĩ Bắc, 105.645 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.Tags:
Tin liên quan