Thông báo tin động đất ngày 12 tháng 07 năm 2023: 05 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

21/07/2023
Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

Trận 1: Vào hồi 19 giờ 37 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 07 năm 2023  tức 02 giờ 37 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.906 độ vĩ Bắc, 108.280 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 19 giờ 39 phút 29 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 07 năm 2023  tức 02 giờ 39 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.899 độ vĩ Bắc, 108.263 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 21 giờ 16 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 07 năm 2023  tức 04 giờ 16 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3,0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.896 độ vĩ Bắc, 108.189 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 23 giờ 50 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 07 năm 2023  tức 06 giờ 50 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.254 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 05 giờ 53 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 07 năm 2023  tức 12 giờ 53 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.060 độ vĩ Bắc, 108.134 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

 Tags:
Tin liên quan