Thông báo tin động đất ngày 11 tháng 3 năm 2024: 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

12/03/2024
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 23 giờ 03 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm  2024  tức 06 giờ 03 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.778 độ vĩ Bắc, 108.276 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 23 giờ 20 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm  2024  tức 06 giờ 20 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.771 độ vĩ Bắc, 108.275 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 23 giờ 47 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm  2024  tức 06 giờ 47 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.775 độ vĩ Bắc, 108.396 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan