Thông báo tin động đất ngày 11 tháng 11 năm 2020

19/11/2020
Vào hồi 07 giờ 18 phút 29 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 11 năm 2020 tức 14 giờ 18 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.880 độ vĩ Bắc, 104.700 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 18.5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan