Thông báo tin động đất ngày 11 tháng 05 năm 2024

13/05/2024
Vào hồi 05 giờ 10 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 05 năm 2024 tức 12 giờ 10 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.960 độ vĩ Bắc, 108.257 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan