Thông báo tin động đất ngày 10 tháng 09 năm 2023: 2 trận động đất

10/09/2023
Vào ngày 10 tháng 09 năm 2023 đã có 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1Vào hồi 17 giờ 17 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 09 năm 2023 tức 00 giờ 17 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.796 độ vĩ Bắc, 108.294 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 21 giờ 52 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 09 năm 2023 tức 04 giờ 52 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.978 độ vĩ Bắc, 108.180 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan