Thông báo tin động đất ngày 10 tháng 07 năm 2023: 05 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

17/07/2023
Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

Trận 1: Vào hồi 18 giờ 41 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 07 năm 2023  tức 01 giờ 41 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.946 độ vĩ Bắc, 108.232 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 18 giờ 52 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 07 năm 2023  tức 01 giờ 52 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.939 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 23 giờ 26 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 07 năm 2023  tức 06 giờ 26 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.912 độ vĩ Bắc, 108.262 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 23 giờ 55 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 07 năm 2023  tức 06 giờ 55 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.942 độ vĩ Bắc, 108.248 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 15 giờ 00 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 07 năm 2023 tức 22 giờ 00 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.849 độ vĩ Bắc, 108.295 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan