Thông báo tin động đất ngày 07 tháng 11 năm 2020

09/11/2020
Vào hồi 23 giờ 24 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2020 tức 06 giờ 24 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.214 độ vĩ Bắc, 106.987 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi biển tỉnh Thái Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan