Thông báo tin động đất ngày 07 tháng 01 năm 2021

08/01/2021
Vào hồi 09 giờ 22 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 01 năm 2021 tức 16 giờ 22 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 01 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.092 độ vĩ Bắc, 104.232 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai khoảng 28 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan