Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 10 năm 2023: 2 trận động đất

13/10/2023
Vào ngày 06 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 00 giờ 18 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng  10  năm  2023  tức 07 giờ 18 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.906  độ vĩ Bắc, 108.265 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 01 giờ 30 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng  10  năm  2023  tức 08 giờ 30 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.830  độ vĩ Bắc, 108.229 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan