Thông báo tin động đất ngày 05 tháng 10 năm 2023: 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

13/10/2023
Vào ngày 05 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 23  giờ 39  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 04 tháng  10  năm  2023  tức 06  giờ 39  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.801  độ vĩ Bắc, 108.233 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 04 giờ 58 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 10 năm  2023  tức 11 giờ 58 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.928 độ vĩ Bắc, 103.810 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan