Thông báo tham gia Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2021

13/09/2021
Thực hiện Công văn số 989-CV/ĐTNK-BPT của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2021, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị nghiên cứu về khoa học và công nghệ để giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu tham gia xét chọn Giải thưởng.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gồm: Công văn giới thiệu của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bản scan có ký tên, đóng dấu) và thành tích của các ứng viên đề nghị đăng ký trực tuyến tại http://qcv.tainangviet.vn và gửi vào email: banphongtraodoankhoi@gmail.com trước ngày 10/10/2021.

Quy chế Giải thưởng xem tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: đồng chí Trần Thị Thu Cúc; Sđt: 0986347969 hoặc 024.37916305; Email: thucuc@vast.vn.

Nguồn tin: Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan