Thông báo tham gia Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2023

16/05/2023
Thực hiện Công văn số 543-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27/3/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2023, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các cơ sở Đoàn trực thuộc để phát hiện và giới thiệu tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia xét chọn Giải thưởng.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11, Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng. Các tài liệu liên quan đến đăng ký tham gia Giải thưởng được đăng tải trên Website:http://tainangviet.vn. Việc đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện trực tuyến tại http://qcv.tainangviet.vn và hoàn thành trước ngày 30/7/2023.

Quy chế Giải thưởng xem tại đây.

Các cơ sở Đoàn có hồ sơ đề cử báo cáo số lượng hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng về Văn phòng Đoàn Viện Hàn lâm trước ngày 10/7/2023. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ đồng chí Đặng Quốc Đại, Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm: Sđt: 0977.844.026 hoặc 024.37916305.

Thanh HàTags:
Tin liên quan