Thông báo tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu tại Singapore

10/08/2012
Tổ chức nghiên cứu nền tảng quốc gia Singapore (NRF) tổ chức hội thảo quốc tế đa ngành “Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu” (GYSS@one-north) tại Singapore từ ngày 20 đến 25/01/2013.

Chủ đề trong hội thảo là sự tiến bộ khoa học và sáng tạo công nghệ cho một thế giới tốt đẹp hơn; các lĩnh vực khoa học cơ bản liên quan là hóa học, vật lý, toán học, công nghệ thông tin, kỹ thuật.

Điều kiện tham dự hội thảo là Tiến sỹ và sau Tiến sỹ. Ứng cử viên tham gia gửi hồ sơ trực tiếp cho GYSS@one-north.

Ban tổ chức NRF sẽ đài thọ tiền ăn, ở và phí hội thảo. Các cá nhân tham dự hội thảo tự túc phương tiện đi lại đến Singapore.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị thông báo cho các cán bộ là Tiến sỹ và sau Tiến sỹ có quan tâm đăng ký tham gia hội thảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết download tại đây.

Nguồn tin: Ban Hợp tác Quốc tế
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan