Thông báo số 2 "Diễn đàn khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững 2019"

24/05/2019
Ban Tổ chức Diễn đàn xin trân trọng gửi tới các cán bộ khoa học của Viện Thông báo số 2 "Diễn đàn khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững 2019": Thời hạn nộp bài toàn văn, thông tin chi tiết về thể lệ viết bài và một số thông tin khác liên quan. Chúng tôi cũng xin lưu ý đối với những trường hợp chưa kịp nộp báo cáo tóm tắt theo thông báo số 1 vẫn có thể nộp trực tiếp báo cáo toàn văn.

Các nhà khoa học vui lòng thông báo rộng rãi đến các tổ chức và cá nhân liên quan để nhân được nhiều nhất sự quan tâm, tham gia từ nhiều đơn vị khác nhau trên mọi miền đất nước.

Nội dung thông báo số 2 xem tại đây


Xin trân trọng thông báo.
TM. Tổ thư ký
TS. Đỗ Mạnh HàoTags:
Tin liên quan