Thông báo số 1 Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán-Lý

15/07/2015
Mục đích: Trình bày những kết quả nghiên cứu nổi bật của cán bộ Viện HL KHCN VN trong lĩnh vực Toán – Lý trong năm năm gần đây. Đặc biệt chú trọng tới các nghiên cứu liên ngành. Thảo luận việc phối hợp nghiên cứu giữa Toán học và Vật lý, cũng như các ngành liên quan khác. Hội nghị bao gồm 5-6 báo cáo mời 45 phút do Ban tổ chức tự lựa chọn và mời, các báo cáo 15 phút và các thông báo (poster).

Ban tổ chức: GS. Lê Tuấn Hoa (Viện Toán, Trưởng TB), PGS. Lê Hồng Khiêm (Viện Vật lý, Phó Trưởng TB), GS. Nguyễn Bường (Viện CNTT), GS. Phùng Hồ Hải (Viện Toán), PGS. Trịnh Xuân Hoàng (Viện Vật lý), GS. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán, Thư kí), PGS. Đinh Văn Trung (Viện Vật lý)

Thời gian: Thứ 4, ngày 7/10/2015

Địa điểm: Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội

Hội nghị phí: Hội nghị không thu hội nghị phí. Ban tổ chức sẽ bố trí xe đưa đón đại biểu từ Viện Hàn lâm KH&CNVN tới nơi tổ chức Hội thảo. Đại biểu tham dự được hỗ trợ ăn trưa.

Các mốc thời gian:

+ 15/6/2015:  Hạn cuối cùng đăng kí báo cáo cùng với việc gửi tên và tóm tắt báo cáo đến Ban tổ chức trước ngày bằng e-mail theo các địa chỉ sau:

    Báo cáo về Toán: GS. Vũ Ngọc Phát ( vnphat@math.ac.vn)
    Báo cáo về Lý: PGS. Đinh Văn Trung ( dvtrung@iop.vast.ac.vn)

+ 25/9/2015: Hạn cuối cùng đăng kí tham dự, theo e-mail: MathPhy15@math.ac.vn

+ 30/9/2015: Hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn (với những ai có nguyện vọng gửi bài đăng trên các số đặc biệt của các tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn Lâm để kỉ niệm 40 năm thành lập Viện HL. Các bài này sẽ được phản biện theo thủ tục thông thường của các tạp chí)

E-mail của Ban tổ chức (hoạt động đến hết  30/11/2015): MathPhy15@math.ac.vn

Thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật tại các trang web

http://math.ac.vn/conference/hntl và www.iop.vast.ac.vnTags:
Tin liên quan