Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Các khoa học về trái đất và phát triển bền vững

07/06/2024

1. Mục đích
Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong 50 năm qua, các ngành khoa học trong lĩnh vực Các khoa học về Trái đất thuộc Viện Hàn lâm đã từng bước trưởng thành và có nhiều kết quả quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975-20/5/2025), được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Hội đồng Khoa học ngành Các Khoa học về Trái đất dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia: Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Các khoa học về trái đất và phát triển bền vững.

Các nội dung chính của Hội nghị sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu mới, các nghiên cứu có tính định hướng phát triển liên quan đến tìm kiếm, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý tổng hợp lãnh thổ, phòng tránh thiên tai và các công nghệ mới trong nghiên cứu trái đất ở Việt Nam. 

2. Thời gian và địa điểm
Ngày 11/04/2025 tại Viện Hàn lâm KH&CNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Các mốc thời gian quan trọng
- Ngày 01/10/2024: Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo
- Ngày 15/10/2024: Trả lời chấp nhận bài
- Ngày 01/01/2025: Nộp báo cáo toàn văn
- Ngày 01/04/2025: Gửi giấy mời tham dự

4. Các ấn phẩm của Hội nghị
Các báo cáo toàn văn sau phản biện sẽ được in trong tuyển tập báo cáo Hội nghị do NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản có chỉ số ISBN. Một số báo cáo xuất sắc sẽ được gửi tới Tạp chí VJES (Vietnam Journal of Earth Sciences) lựa chọn để in (Khi bài được chọn gửi cho VJES, các tác giả bài báo sẽ thực hiện theo các quy định của tạp chí).

5. Đăng ký
-Đại biểu đăng ký báo cáo thuyết trình và poster cần gửi báo cáo tóm tắt tới Ban Tổ chức
-Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ, sử dụng Microsoft Word font Unicode.Tên bài sử dụng font Times New Roman 14 đậm, căn giữa; tên tác giả dùng font Times New Roman 11 đậm, căn giữa, viết sau tên bài; cơ quan dùng font Times New Roman 11 nghiêng căn giữa, viết sau tên tác giả.
-Báo cáo toàn văn theo quy định của Tạp chí VJES.

6. Ban thư ký hội nghị
Thư từ liên hệ, gửi bài đề nghị các nhà khoa học xin gửi về Tiến sĩ Nguyễn Ánh Dương, Thư ký Hội nghị, 
Email:duongnaigp@gmail.com
Đt:0912 022 658

Ban tổ chức trân trọng đề nghị các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tích cực tham gia, hưởng ứng và viết bài cho Hội nghị.
Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
PGS.TS. TRẦN TUẤN ANHTags:
Tin liên quan