Thông báo Quy trình cấp giấy chứng nhận giao nộp báo cáo tóm tắt kết quả đề tài cho website Viện KHCNVN

22/06/2011
Thực hiện tinh thần công văn số 800/KHCNVN-KHTC ngày 9/6/2011 của Viện KHCNVN về việc triển khai thông tin kết quả đề tài trên trang website của Viện, Trung tâm Tin học xin thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm đề tài “Quy trình cấp giấy chứng nhận giao nộp báo cáo tóm tắt kết quả đề tài cho website Viện KHCNVN” như sau:

1. Chủ nhiệm đề tài gửi file điện tử tóm tắt kết quả thực hiện đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh vào địa chỉ email vastweb@ciid.vast.vn

2. Phòng Chuyên trách TTTĐT gửi email xác nhận đã nhận được file điện tử trên.

3. Chủ nhiệm đề tài nộp bản tóm tắt kết quả thực hiện đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh (có dấu xác nhận của cơ quan theo mẫu quy định) về địa chỉ Phòng Chuyên Trách Trang Thông tin điện tử Viện KHCNVN – tầng 2 nhà A1, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Sau khi nhận được đầy đủ các thông tin cần thiết, phòng Chuyên trách TTTĐT sẽ tiến hành xử lý, làm thủ tục trình lãnh đạo Trung tâm Tin học cấp Giấy chứng nhận giao nộp kết quả đề tài.

Lưu ý: Để việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện nhanh chóng, chủ nhiệm đề tài nên nộp file điện tử trước khi nộp bản có dấu xác nhận của cơ quan.

5. Sau thời hạn 02 ngày kể từ ngày nộp đủ thông tin, chủ nhiệm đề tài nhận Giấy chứng nhận giao nộp kết quả đề tài tại phòng Chuyên Trách TTTĐT.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin liên hệ:
Phòng Chuyên Trách Trang Thông tin điện tử Viện KHCNVN.
Địa chỉ: Tầng 2 nhà A1, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3791 4773
Email: thongtin@vast.vn

Download quy trình cấp giấy chứng nhận giao nộp báo cáo tóm tắt kết quả đề tài cho website Viện KHCNVN tại đây.

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan