Thông báo nộp hồ sơ đăng ký tham gia học tập và làm việc tại JINR

11/10/2022
Việt Nam tham gia làm thành viên chính thức của Viện Liên hiệp Nghiên cứu hạt nhân tại Dubna (JINR), Liên bang Nga từ năm 1956. Từ năm 1982 đến nay, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN) được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong hợp tác với JINR và đóng niên liễm hàng năm. Để tăng cường hợp tác với JINR, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các đơn vị, các Trường Đại học, Tổ chức nghiên cứu trực thuộc về việc nộp hồ sơ ứng tuyển làm việc và học tập tại JINR năm 2023; cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/10/2022

2. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề cử của đơn vị (Họ và tên ứng viên + Thông tin liên lạc);
- Hồ sơ ứng viên:
+ Tờ khai thông tin (theo Phụ lục 1);
+ Hướng nghiên cứu và thời gian làm việc dự kiến (Thông tin về hướng nghiên cứu tham khảo tại Phụ lục 2Phụ lục 3);
+ Photo hộ chiếu
+ Photo bằng cấp liên quan

3. Đầu mối liên lạc: GS. TS. Lê Hồng Khiêm, Điều phối viên của chương trình hợp tác JINR (Email: lhkhiem@iop.vast.vn; Tel. 0974032932).

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan