Thông báo nộp đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế song phương với Nhật bản năm 2012

09/01/2012
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo nộp đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với tổ chức JSPS Nhật Bản. Hạn nộp đề xuất: 15/2/2012 tại Văn thư Ban Hợp tác quốc tế. Thông tin chi tiết tham khảo trên trang Web: http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/data/fy201202_guidelines.pdf hoặc liên hệ với TS. Đặng Quang Hưng, Ban Hợp tác quốc tế, điện thoại: 04.37564607. Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế


Tags:
Tin liên quan