Thông báo mời viết bài tham luận tại sự kiện xúc tiến thương mại trong chuỗi hoạt động nhằm phát triển và chuyển giao công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

13/10/2022
Đã thành thông lệ, hàng năm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) tổ chức chuỗi hoạt động nhằm phát triển và chuyển giao công nghệ của Viện Hàn lâm đến với các doanh nghiệp, địa phương. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Viện Hàn lâm nhằm giới thiệu thành tựu KHCN của Viện tới cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, thương mại hóa công nghệ và tăng cường hợp tác công tư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Viện Hàn lâm thông báo về 02 sự kiện xúc tiến công nghệ như sau:

Sự kiện 1: Xúc tiến công nghệ về trồng, chế biến, bảo quản rau củ quả. Sự kiện phối hợp cùng Chương trình Aus4in, Câu lạc bộ đổi mới sáng tạo ngành rau hoa quả HIC. Dự kiến tổ chức tháng 11, tại Hà Nội.

Sự kiện 2: Giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển ngành thủy sản. Sự kiện phối hợp cùng Chương trình Aus4in và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Dự kiến tổ chức tháng 11, tại Cần Thơ.

Mục tiêu:

- Giới thiệu thành tựu và kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể là các công nghệ liên quan đến 2 ngành rau củ quả và thủy sản của Viện Hàn lâm;

- Là cầu nối cho các nhà khoa học, nhà quản lý với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu, trao đổi các vấn đề của doanh nghiệp, của địa phương để định hướng nghiên cứu, hợp tác phát triển công nghệ phù hợp với thực tiễn.

- Tạo cơ hội để các nhà khoa học thuộc các viện chuyên ngành khác nhau của Viện Hàn lâm gặp gỡ, trao đổi, hợp tác đa ngành trong hoạt động nghiên cứu và triển khai;

Viện Hàn lâm trân trọng kính mời các đại biểu tham gia, gửi bài tham luận và giới thiệu công nghệ tại một trong hai sự kiện nêu trên. Tất cả các báo cáo tham luận và giới thiệu công nghệ sẽ được in trong tài liệu của sự kiện và gửi đến các doanh nghiệp, địa phương, đối tác có nhu cầu, quan tâm tìm hiểu. Trong đó, các báo cáo nổi bật sẽ được lựa chọn để trình bày trực tiếp tại sự kiện và được hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại của báo cáo viên.

Báo cáo và giới thiệu công nghệ của các tác giả, các đơn vị gửi về Viện Hàn lâm, qua Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ, trước ngày 17h00 18/10/2022.

Để việc báo cáo và trình bày tại sự kiện xúc tiến thương mại đạt kết quả tốt nhất, các nhà khoa học thực hiện theo hướng dẫn về giới thiệu công nghệ tại đây.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan